X Alışveriş deneyimini iyileştirmek için kişisel veri politikamız doğrultusunda çerezler kullanıyoruz.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1.TARAFLAR

 

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

 

A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

 

ALICI, işbu sözleşmenin akdi için SATICI ile paylaştığı tüm kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini rızaen paylaştığını, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca bu bilgilerinin işlem güvenliği için on yıl süre ile muhafaza edileceği, gerekli hallerde kullanılacağı hakkında aydınlatıldığını ve bu hususlara muvafakat ettiğini, kişisel verilerinin ve özel nitelikli kişisel verilerinin imhasını talep etmesi halinde, bu hususu SATICI’ya yazılı olarak bildirmekle yükümlü olduğunu, SATICI’nın ALICI ile akdedilen sözleşmelerden dolayı herhangi bir alacağının ve riskinin kalmadığını tespit etmesi halinde bu bilgileri ALICI’nın yazılı talebi üzerine imha edeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

 

Adı/Ünvanı: Sedir Mobilya Ve Orman Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti

Adres:Yenice FSM Bulvarı No:34 İNEGÖL/BURSA

Mersis No: 0758004669400010

E-posta: info@classi.com.tr

Tel: 0224 738 18 18

Faks:0 224 738 12 00

 

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

2.TANIMLAR

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN: İhtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda kişiselleştirilmiş olan ve ya kurulumu gerçekleştirilmiş olan ürünler ve değişim ya da iadesi hijyenik sebepler nedeniyle gerçekleştirilemeyecek olan yatak, yastık, nevresim takımı, yorgan ve yapısı gereği kişiye özel üretilmiş olan ürünler ve tüm döşemeli ürünler,  özelleştirilmiş ürünler kategorisinde yer almaktadır. Bu ürünlerle ilgili iade ve değişim talepleri, cayma hakkı kapsamı içerisinde değerlendirilememektedir.

STANDART ÜRÜN: İstekleriniz doğrultusunda özellikleri değiştirilmemiş olan ürünlerdir.

NAKLİYELİ ÜRÜN: Ürün teslimatının, SATICI’nın nakliye ekiplerince, ya da anlaşmalı nakliye firmalarınca gerçekleştirildiği ürünleri ifade eder.

KARGOLU ÜRÜN: Ürün teslimatının, anlaşmalı kargo firmaları ile gerçekleştirildiği ürünlerdir.

TEŞHİR ÜRÜNÜ: SATICI’nın “Classi” Mağazalarında sunulan ürünlerdir.

SANAL POS: SATICI’nın “Classi” Mağazalarında bilgisayar ortamında yapılan kredi kartı ödeme metodunu ifade eder.

MOBİL POS: SATICI’nın “Classi” Mağazalarında bulunan kredi kartı ödeme terminallerini ifade eder.

INTERNET SİTESİ: www.classi.com.tr internet sitesini ifade eder.

MAĞAZA: Satışın yapıldığı SATICI’ya ait “Classi” mağazasını ifade eder.

 

3.KONU

 

İşbu aözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

4.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

 

a) Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

b) Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

c) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

5.ÖDEME ŞEKLİ

 

5.1. KREDİ KARTI İLE ÖDEME

 

a) ALICI, kredi kartı ile ödeme yöntemini tercih ettiğinde İNTERNET SİTESİ’nde alışverişini tamamlamadan önce ilgili sayfada kredi kartı bilgilerini girecektir.

b) ALICI, uygun olduğu ölçüde yer alan taksit seçeneklerinden dilediğini tercih edebilir veya tek çekim seçeneği ile ödemeyi gerçekleştirebilir.

c) ALICI’nın bankası kampanyalar düzenleyerek seçilen taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar ALICI bankasının inisiyatifindedir ve SATICI’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda İNTERNET SİTESİ’nde kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

ç) ALICI’nın taksit seçeneklerinden birisini tercih etmesi durumunda kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine ALICI bankası tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planının oluşturulması ALICI bankasının inisiyatifindedir.

d) Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) ALICI'nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde ALICI bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı oluşan SATICI'nın  zarar ve ziyanını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

f) ALICI, kredi kartı ile ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan ve güvenliğinden sorumlu olacaktır. Kredi kartı bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması ve üçüncü kişilerin erişimine karşı muhafaza edilmesi münhasıran ALICI’nın yükümlülüğünde olup, kredi kartı bilgileri SATICI tarafından işlemin tamamlanmasının ardından saklanmadığından SATICI’nın bu hususta hiçbir sorumluluk ve taahhüdü bulunmamaktadır.

g) Kredi kartı ile ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

 

5.2.HAVALE/EFT İLE ÖDEME

 

a) ALICI, havale/EFT ile ödeme yapmayı tercih ettiğinde SATICI’nın banka IBAN bilgileri ALICI ile İnternet Sitesi üzerinden paylaşılacaktır.

b) ALICI, havale/EFT ile ödemeyi gerçekleştirdikten sonra ödemenin SATICI banka hesabına ulaşmasından sonra siparişi onaylanacaktır. ALICI transfer işleminin açıklama kısmına sipariş numarasını yazmalıdır.

 

6.TESLİMAT

 

a) Ürün, alıcıya belirtilen süre içerisinde, alıcının belirttiği teslimat adresine veya belirttiği adresteki kişi/kuruluşa özenli bir biçimde ambalajlanmış ve sağlam olarak teslim edilir.

b) Satıcının öngöremeyeceği mücbir sebeplerden(doğal afet, savaş, grev, lokavt,sel,yangın,deprem) dolayı teslimat süresi uzayabilir. Satıcı bu hususlarda kusurlu bulunamaz.

c) Ürün teslimi gerçekleştirilirken ALICI’nın belirtilen adreste bulunmadığı durumda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ALICI’nın ürünü teslim alamaması veya geç teslim almasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

d) Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır.  ALICI, Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

e) Sözleşme konusu ürün ALICI’dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi ve ya kuruluşun ürünün teslimatını kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

6.1. NAKLİYELİ ÜRÜNLER TESLİMAT

 

a) Teslimat tarihi sipariş esnasında web sitesinde SATICI tarafından belirtilen hafta aralığıdır. Nakliye ile gönderilecek ürünler gönderime hazır olduğunda planlanan teslimat haftasından 3 gün önce ALICI ile sms, e-posta ya da telefon aracılığıyla irtibat sağlanıp, bilgi verilir.

b) ALICI onayı alındıktan sonra, özel durum ve ya belirtilen adreste kimsenin bulunmaması durumunda, ikinci sevkiyat 14 gün içerisinde düzenlenecektir. Ancak ikinci sevkiyat organizasyonu için SATICI ekstra sevkiyat ücreti talep edebilir.

c) Kurulum hizmeti içeren nakliyeli teslimatlarda, kurulum sevkiyatın gerçekleştirildiği gün yapılır. Kurulum için ayrı bir gün ayarlanamaz.

d) Hasarlı, hatalı olarak teslim edilen ürünler ve teslimat sırasında oluşabilecek problemler, ALICI tarafından SATICI’ya varsa teslimat bilgi formu ile; yoksa aynı gün telefon ya da e-mail yoluyla bildirilmelidir.

e) Binada yük asansörü olmaması ve ürünün bina içine sığmaması gibi durumlar için asansör tutulması gerekirse sorumluluk ALICI’ya aittir.

 

6.2. KARGOLU ÜRÜNLER TESLİMATI

 

a) Kargolu Ürün teslimatlarında, ürün kargoya verildiğinde ilgili kargo şirketinden edinilecek kargo takip numarası, ALICI’ya sms ya da e-posta ile iletilir.

b) Büyük ve ağır parçalı ürün teslimatları, anlaşmalı kargo şirketlerince, bina kapısına kadar yapılabilmektedir.

c) ALICI, kargolu ürün teslimatlarında, teslim aldığı ürünün kontrolünü sağlamakla sorumludur.. Üründe, kargo sağlayıcısı tarafından kaynaklanan bir sorun görüldüğünde, ürünü teslim almamakla birlikte, kargo yetkilisine tutanak tutturmakla da sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

d) Kargolu Ürün teslimatlarında, ALICI’nın kargo adresinde bulunamaması sebebiyle teslimatı gerçekleştirilemeyen ürünler, en yakın kargo şubesine geri getirilir.

e) Kargoların teslimat yapamadıkları köy, kasaba ve ya şehir merkezine uzak noktalarda kargonuz, en yakın merkez şubeye kadar getirilir ve ALICI’nın buradan teslim alması için bilgilendirme yapılır. ALICI’nın belirtilen süre içerisinde kargoyu teslim alması gerekecektir.

f) 3 iş günü içerisinde ALICI tarafından kargo şubesinden teslim alınmayan ürünler, SATICI’ya geri kargolanacaktır. İkinci teslimat 14 gün içerisinde düzenlenecektir. Ancak ikinci sevkiyat organizasyonu için SATICI ekstra sevkiyat ücreti talep edebilir.

 

7.SİPARİŞ İPTALİ

 

Ödemesi gerçekleştirilmiş kesinleşmiş siparişlerin belirtilen teslimat tarihine kadar üretilebilmesi için siparişler aynı gün ya da bir sonraki gün üretim işlemine alınmaktadır. Bu nedenle ALICI, siparişinde yapacağı değişiklik ya da iptal işlemleri için sipariş tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde SATICI’ya destek@classi.com.tr adresinden ya da 0224 738 18 18  numaralı irtibat telefondan  ilgili birimlerle görüşülerek bilgi verilmelidir. Bu talepler için aşağıda yazılı olan CAYMA HAKKI, ÜRÜN İADESİ VE DEĞİŞİMİ şartları geçerlidir.

 

İADE KOŞULLARI:

 

ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

8.CAYMA HAKKI, ÜRÜN İADESİ VE DEĞİŞİMİ

 

a) STANDART ÜRÜN kapsamındaki ürünler ile ilgili iade ve değişim talepleriniz teslim tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde CAYMA HAKKI, ÜRÜN İADESİ VE DEĞİŞİMİ kapsamında değerlendirilir.

b) ALICI; STANDART ÜRÜN’lerde kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

c) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

d) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

i) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

ii) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

iii) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

iv)ALICI’nın cayma hakkı kullanım süresi bittikten sonra, STANDART ÜRÜN’lerde keyfi iade alınmamaktadır.

e) ALICI, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN’lerde cayma hakkı kullanamaz.

f) ALICI’nın cayma hakkı kullanım hakkı olmayan ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN’lerde, kabul etmek tamamıyla SATICI’nın inisiyatifinde olmak üzere ALICI’nın iade talebini geri çevirmemek ve müşteri memnuniyeti adına ÜRÜN fiyatı üzerinden ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN’lerde %30 kesinti ile iade alma hakkına sahiptir. Bu talep teslim tarihinden sonraki 14 gün için geçerlidir.

g) Outlet ve teşhir ürünlerinde iade ve değişim yapılamaz.

 

9. GARANTİ KAPSAMI VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER

 

a) Satılan ÜRÜN, SATICI tarafından 2 sene boyunca garanti kapsamındadır.

b) ALICI, ÜRÜN’de bir problem olduğunu fark ettiğinde , SATICI tarafından varolan problemin 30 iş günü içerisinde giderileceği taahhüt edilir. ÜRÜN teslimatı sırasında fark edilen kusurlar SATICI’ya bildirilmelidir.

c) ALICI’nın kullanım hatasından kaynaklı durumlar Garanti Kapsamında değildir.

d) Garanti kapsamı ile ilgili bilgilendirmeler, ürünün sevkiyat ile birlikte gönderilecek garanti belgesinde belirtilmiştir.

 

10.ÖDEME İADESİ PROSEDÜRÜ 

a) Sipariş iptal edildikten sonraki ücret iade süreci, iptal talebinizin tarafımıza bildirilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde işleme alınır.

b) Sipariş edilen ürün iadesi ile ilgili ücret iade süreci, ürünün tarafımıza ulaşmasından itibaren 7 iş günü içerisinde başlatılır.

 

10.1.KREDİ KARTI İLE ÖDEME İADESİ

a) ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Banka tarafından ALICI’ya yapılacak iade şekli BANKA ile ALICI arasında olup SATICI’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

b) SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

c) Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Kredi kartıyla yapılan ödemelerin iadesi aynı kredi kartına yapılır.

d) Çoklu kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade işlemleri, ödeme yapılan karta yapılır.

 

10.2. MOBİL POS KREDİ KARTI İLE ÖDEME İADE 

a) ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Banka tarafından ALICI’ya yapılacak iade şekli BANKA ile ALICI arasında olup SATICI’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
b) SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
c) Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda bahsedilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

 

10.3.HAVALE / EFT İLE ÖDEME İADE

a) ALICI’nın ödeme yaptığı hesaba havale iadesi yapılır.

b) Hediye çeki kullanılarak gerçekleştirilen siparişlerde nakit iadesi yapılamaz. İade hediye çeki ile yapılır.

 

11.GENEL HÜKÜMLER 

ALICI, www.classi.com.tr sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği takdirde, tarafına sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini sipariş işlemini tamamlamadan önce açılan linkten okuduktan sonra “Onaylıyorum.” Kutucuğunu işaretlemekle kabul etmiş sayılır. SATICI, dilediği zaman ve önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın, ürün fiyatlarını değiştirme ve/veya kampanya koşullarını ve bitiş tarihini haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

 Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

 Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer. ALICI, siparişin işleme alınma zamanının, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı veya ödemeyi yaptığı an olduğunu, bu tahsilatın yapılamaması durumunda SATICI'nın herhangi bir ürün sunmakla yükümlüğü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin ayıplı (arızalı, bozuk vb.) halinde veya garanti kapsamında ve şartları dahilinde arızalanması veya bozulması halinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için söz konusu ürünler SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır. Garanti kapsamı dışındaki ürünlerin gerekli onarım işlemleri

SATICI, İnternet Sitesi’nde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.

 

12.YETKİLİ MAHKEME

 

 İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde doğrudan yerleşim yerinizin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir. (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde 2019 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar; ilçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 5.650 Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 5.650 Türk Lirası ile 8.480 Türk Lirası arası, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 8.480 Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 5.650 Türk Lirası ile 8.480 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.)

 

13.DELİL ANLAŞMASI

 

Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.

 

14.YÜRÜRLÜK

 

İşbu Sözleşme’nin kabul edilerek onaylanması ve İnternet Sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte ALICI, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.
ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun’a uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında sipariş verdiğini, Sözleşme şartlarını kabul ederek taraf olduğunu ve herhangi bir itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
İnternet Sitesinde yer alan Ön Bilgilendirme Formu ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.